Netbeans’de String Olarak Girilen Tarihi SQL Date Tipinde Veri Tabanına Ekleme

Ayır

TARIH_VERITABANI isimli,içerisinde Date tipinde TARIH alanı olan bir tablomuz olsun.

Görsel

Basit bir kullanıcı arayüzünde bulunan bir text alanına string veri tipinde girilen bir tarihi, TARIH_VERITABANI isimli tablonun TARIH isimli alanına Date tipinde ekleyelim.

Kullanıcı arayuzu:

Görsel

Öncelikle Netbeans’de Oracle sürücüsü yüklü olmalı. Buradan yardım alabilirsiniz:https://sumeyyegorgulu.wordpress.com/2013/09/03/netbeans-oracle-baglantisi/ Daha sonra kullandığımız projenin kütüphanesine Oracle jarı eklenmelidir.

Şimdi Ekle butonuna çift tıklayarak, Ekle butonunun olay metodunu açıyoruz. Veri tabanında işlem yapacağımız için öncelikle veri tabanı bağlantısını kurmamız lazım.

private void ekleActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
String Driver = “oracle.jdbc.OracleDriver”;
String DBURL = “jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE”;
String DB = “ORNEK”;
String User = “Ornek”;
String Password = “1”;
Connection conn = null;
try {
Class.forName(Driver).newInstance();//Driver yüklendi
if (conn == null) {
conn = DriverManager.getConnection(DBURL, User, Password);
}
} catch (Exception ex) {
ex.printStackTrace();
JOptionPane.showMessageDialog(null, “Baglanilamadi”);
}
try {
Statement st = conn.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, ResultSet.CONCUR_UPDATABLE);
ResultSet res = st.executeQuery(“select tarih from tarih_veritabani”);
res.moveToInsertRow(); //Yeni satır eklendiğinde imlecin yerini değiştirir, satırlar arasında dolaşmayı sağlar bir nevi
DateFormat format = new SimpleDateFormat(“dd/MM/yyyy”);  // Tarih formatı belirlendi
java.util.Date tarihJava = format.parse(textTarih.getText()); //parse metoduyla string olarak girilen tarih, Date tipine cevirildi ve tarihJava değişkenine atandı.
java.sql.Date tarihSql = new java.sql.Date(tarihJava.getTime()); // Javada bulunan Date tipindeki tarihJava değişkeni Sql Date tipine çevirildi, tarihSql değişkenine atandı.
res.updateDate(“TARIH”, tarihSql); // Son olarak da elde edilen tarih veritabanında güncellendi.
res.insertRow(); //Satır eklendi.
res.moveToCurrentRow();
System.out.println(“Row inserted ok.”);
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, “Basarıyla eklendi”);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

DateFormat tarih/saat biçimlendirme alt sınıfları için tarih ve ya saati biçimlendiren ve ayrıştıran bir soyut sınıftır.  SimpleDateFormat alt sınıfı ise  biçimlendirme (idate -> text), ayruştırma (text -> date), ve normalizasyona izin verir.

tarihBasari           1995

Reklamlar